START DLA KOGO? BADANIE PSYCHOLOGICZNE CENNIK KONTAKT
BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA KIEROWCÓW I OPERATORÓW MASZYN
Badania są przeprowadzane sprawnie, bezstresowo i w miłej atmosferze. Termin badania jest ustalany indywidualnie pod numerem tel. 502-396-256. Istnieje możliwość umówienia terminu nawet tego samego dnia, bez kolejek! Współpracujemy również z lekarzami medycyny pracy.
ZAPRASZAMY
1. kierowców i kandydatów na kierowców
- wszystkich kat. prawa jazdy ( A, B, C, D, E, T )
- pojazdów uprzywilejowanych
- przewożących wartości pieniężne - pojazdów służbowych 2. instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów 3. osób, które utraciły prawo jazdy:
- po spowodowaniu wypadku
- po przekroczeniu 24 pkt. karnych
- po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu 4. operatorów wózków widłowych, sprzętu budowlanego (np. koparek, suwnic) 5. osób wykonujących pracę na wysokości lub wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej 6. inne
KORZYŚCI DLA FIRM: - indywidualnie ustalane ceny - możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych 7 dni w tygodniu - możliwość przeprowadzenia badań nawet tego samego dnia - jedna faktura zbiorcza - krótki czas badania - przyjazna atmosfera - możliwość przeprowadzenia badań psychologicznych na terenie firmy (powyżej 10 osób)
BADANIE PSYCHOLOGICZNE
Kto może skierować na badanie psychologiczne?
- lekarz medycyny pracy
- pracodawca
- Policja
- niektóre badania mogą się odbyć również na wniosek osoby zainteresowanej Jak się przygotować do badania psychologicznego?
Należy być wypoczętym, wyspanym, najedzonym. Wskazane jest niespożywanie alkoholu, przynajmniej 48 h przed badaniem psychologicznym. Co należy ze sobą zabrać na badanie psychologiczne?
- dowód osobisty lub paszport
- prawo jazdy, jeśli zostało wydane
- skierowanie, jeśli zostało wydane
- okulary, jeśli są potrzebne Jak wygląda badanie psychologiczne?
Badanie psychologiczne składa się z 3 części:
- wywiad psychologiczny
- część pisemna (testy psychologiczne)
- część aparaturowa
Każde badanie psychologiczne kończy się wydaniem orzeczenia, konsultacji, zaświadczenia lub opinii. Ile trwa badanie psychologiczne?
Czas badania wynosi od 30 min. do 2 h i jest uzależniony od rodzaju badania i tempa pracy osoby badanej. Co w przypadku niepowodzenia?
Istnieje możliwość poprawienia wyniku pojedynczego zadania lub ponownego wykonania wszystkich zadań w ciągu 14 dni. W takiej sytuacji Klient nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty. Co jaki czas wykonuje się badania psychologiczne?
Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami orzeczenie psychologiczne wydaje się na 5 lat w przypadku kierowców do 60 r.ż. i na 2,5 roku w przypadku kierowców po 60 r.ż. W przypadku osób skierowanych przez Policję orzeczenie wydawane jest bezterminowo. W przypadku osób kierujących pojazdami służbowymi, operatorów maszyn o terminie kolejnego badania decyduje lekarz medycyny pracy. CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH:
150 zł* - cena ustawowa obowiązująca we wszystkich pracowniach psychologicznych w Polsce. Kierowcy zawodowi przedłużający uprawnienia oraz kandydaci na kierowców zawodowych (kategorie prawa jazdy C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D, D + E)
Motorniczy przedłużający uprawnienia oraz kandydaci na motorniczych
Kierowcy wykonujący transport drogowy i przewóz osób (przedsiębiorcy, pracownicy)
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz kandydaci Kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz kandydaci Instruktorzy nauki jazdy oraz kandydaci na instruktorów
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych lub uczniowie szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E
Kandydaci na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E
Egzaminatorzy oraz kandydaci na egzaminatorów
Kierowcy rajdowi i kandydaci
Osoby posiadające skierowanie po spowodowaniu wypadku drogowego
Osoby posiadające skierowanie po przekroczeniu 24 pkt. karnych
Osoby posiadające skierowanie po prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu
Osoby, które w okresie próbnym popełniły co najmniej 2 wykroczenia w ruchu drogowym
Osoby, którym cofnięto uprawnienia za wcześniejsze przeciwwskazania psychologiczne
Osoby, u których w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937). 100 zł Kierowcy pojazdów służbowych kat. B
Operator wózka widłowego
Operator koparki, suwnicy lub innego sprzętu budowlanego
Operator maszyn w ruchu
Osoby wykonujące prace na wysokości
Osoby wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
Osoby na stanowiskach kierowniczych 100 zł - 200 zł
Opinia psychologiczna Ceny pozostałych usług ustalamy indywidualnie.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
(Dz. U. Nr 62, poz. 287)
Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
Prace przy obsłudze układnic magazynowych.
Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.
Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.
Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.
Prace w narażeniu na mieszaniny rozpuszczalników organicznych
Niekorzystne czynniki psychospołeczne tzn. zagrożenia wynikające ze stałego, dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.
Prace wymagające pełnej gotowości psychoruchowej
Narażenia zawodowe na: czteroetylek ołowiu, rtęć, dwusiarczek węgla
mgr Anita Gutowska (psycholog) +48 502-396-256 psychotesty@6bieg.com www.psychotesty.com Łódź, ul Narutowicza 7/9 lok. 310 a
budynek KASKADA, 3 piętro
wejście od str. ul. Sienkiewicza